Liburuak

_____________________________ 

Likidazioan2


  IDATZ 1  2  3
  Ortografia lantzeko liburuak 

Idatz 1 azala web

Idatz liburuek bost atal nagusi dituzte:

  • Hitz arrunten idazkera
  • Hitz bereziak eta zenbakiak
  • Puntuazio zeinuak
  • Ebaluazio ariketak
  • Erantzunak


Liburu horiek ortografia edo idazkera zuzena landu nahi duen edo landu behar duen edonorentzat dira. Bakarka zein talde lanean erabil daitezke. 

Ikasgelan material lagungarri gisa erabil daitezke edo berreskurapen material gisa. Ortogra­fian (edota lexikoan) hobetu beharra duten ikasleek, euren kabuz, ikasturte barruan zein opor denboran landu ditzakete.

_____________________________

TF 3 azala web

  TEST FITXAK 1  2  3
  Ortografia neurtzeko testak  

Test moldean eta zailtasunaren arabera antolatuta, Idatz liburu bakoitzean ikasitakoa ebaluatzeko fitxak dira. 

  • Test Fitxak irakasleentzat dira bereziki.
  • Idatz liburuetan landutako hitzak, zenbakiak, zeinuak, arauak... zelan ikasi diren ebaluatzeko.
  • Zailtasunaren arabera antolatuta daude.>  DBH 1  2: Idatz 1  Idatz 2  /  Test Fitxak 1  Test Fitxak 2
>  DBH 3  4: Idatz 2  Idatz 3  /  Test Fitxak 2  Test Fitxak 3

_____________________________

AK azala web

  ATALAK   Hizkuntza eta literatura 
  Curriculum materialak  

Atalak material modularrak dira, sekuentzia osoak eta koherenteak betetzeko sortuak. 40 bat eskolatan lantzeko modukoak izanik, beste zeregin batzuen osagarri edo ardatz izan daitezke (irakur-liburuak, lan proiektuak...).

Ikasleek beraiek ariketak egiten jarduteko materialak dira, oinarrizko informazio lagungarriz hornituak eta irakaslea gidari. 

Bereziki, Batxilerreko mailetarako dira.


_____________________________

TI Gida azala web

  ATALAK   Hizkuntza eta literatura 
  Gidaliburuak  

Atalak Gidaliburuak irakasleen materialak dira: ariketen erantzunak, material osagarriak, azterketa ereduak

Bereziki, Batxilerreko mailetarako dira.