Test Fitxak 3

Siguiente
Likidazioan2
 • Material oso egokia DBH4 mailako ikasleentzat
 • Idatz 3 liburua oinarri, biak batera lantzekoa
 • > Laginak
TF 3 azala web


Liburu hau Idatz 3 Ortografia lantzeko ariketa liburua-ren osagarria da. Hartan lantzen diren hitzen, zeinuen eta arauen ebaluazioa egiten da honetan, test eran.

 • 86 fitxa
 • Fitxa bakoitza 20 edo 40 itemekoa
 • Fitxak zailtasunaren arabera antolatuta: errazak > zailak
 • Fitxetan, erantzunak jartzeko test zutabeak
 • Fitxetan, zuzenketak egiteko tarteak edo marrak


Fitxak Idatz 3 liburuko hamabost unitateen arabera antolatuta daude, sailez sail. Horien ondoren, test fitxa orokorrak daude, sail guztiak barne hartuta. Amaieran fitxa guztien erantzunak edo giltzak daude.

     >  Test Fitxak 3 · laginak   (Ikus orrialde batzuk)  

Edukia

Unitateak  ·  Fitxa kopuruak 

 1.  1-2 unitateak             11  fitxa
 2.  3. unitatea                   7  fitxa
 3.  4. unitatea                 11  fitxa
 4.  5. unitatea                 10  fitxa
 5.  6. unitatea                   4  fitxa
 6.  7. unitatea                 10  fitxa
 7.  8. unitatea                   4  fitxa
 8.  9. unitatea                   8  fitxa
 9.  10-11 unitateak           6  fitxa
 10.  Idatz 3  osoa                9  fitxa
 11.  Arauak eta bereziak      6  fitxa

_____________________________ 

Ezaugarriak

 • ISBN (obra inprimatua): 978-84-96024-10-5 
 • Egile: Joseba Butroe 
 • 96 orrialde (21 x 29,7 cm), bi koloretan
 • Testak liburuan bertan erantzuteko
 • Norentzat: DBH 3+ / Irakasleentzat
 • Salneurria: likidazioan, azken ale inprimatuak, 3 euro