Idatz

Anterior
Likidazioan2


IDATZ 1  2  3

Ortografia lantzeko ariketa liburuak 

Idatz liburuek bost atal nagusi dituzte:

  • Hitz arrunten idazkera
  • Hitz bereziak eta zenbakiak
  • Puntuazio zeinuak
  • Ebaluazio ariketak
  • Erantzunak


Liburu horiek ortografia edo idazkera zuzena landu nahi duen edo landu behar duen edonorentzat dira. Bakarka zein talde lanean erabil daitezke. 

Ikasgelan material lagungarri gisa erabil daitezke edo berreskurapen material gisa. Ortogra­fian (edota lexikoan) hobetu beharra duten ikasleek, beren kabuz, ikasturtean zehar zein oporraldietan landu ditzakete.


 TEST FITXAK 1  2  3   /  IDATZ

Ortografia neurtzeko testak 

Aurrekoen osagarri dira. Test moldean eta zailtasunaren arabera antolatuta, Idatz liburu bakoitzean ikasitakoa ebaluatzeko materialak dira. 

  • Irakasleek nahiz ikasleek baliatzeko materiala dira, ebaluatzeko edo praktika egiteko.
  • Idatz liburuetan landutako hitzak, zenbakiak, zeinuak, arauak... zelan ikasi diren ebaluatzeko.
  • Fitxak zailtasunaren arabera antolatuta daude.