Idatz 2

Likidazioan2Idatz 2 azala web
 • Material oso egokia DBH3 mailako ikasleentzat
 • Test Fitxak 2 obrako materialekin batera lantzekoa
 • > Laginak


Idatz liburuek bost atal nagusi dituzte:

 • Hitz arrunten idazkera
 • Hitz bereziak eta zenbakiak
 • Puntuazio zeinuak
 • Ebaluazio ariketak
 • Erantzunak


Idatz bildumako bigarren ale honetan hainbat arlo lantzen dira: hitzen ortografia (1.000 hitzetik gora), zenbakiena, orduena, datena, letra larriena eta puntuazio zeinuen idazkera. 

Idatz 2 liburuan hamahiru unitate didaktiko daude.

Edukia

Lehen atala: hitz arrunten idazkera

 1. Ese eta zeta letradun hitzak
 2. Ese, ixa eta zeta letradun hitzak
 3. Ts, tx eta tz letradun hitzak
 4. Ts, tx eta tz letradun hitzak
 5. Hatxedun hitzak eta hatxe gabeak
 6. Hatxedun hitzak eta hatxe gabeak
 7. –a amaieradun hitzak

Bigarrena: hitz bereziak / zenbakiak

 1. Amaiera bereziak
 2. Hitz bereziak eta berrikusketa
 3. Zenbakiak, datak eta orduak
 4. Marraz edo loturik idazten direnak

Hirugarren atala: puntuazio zeinuak

 1. Maiuskulak eta puntuazio zeinuak
 2. Puntuazio zeinuak

Unitate bakoitzaren atarian landuko dena aurkezten da, laguntza orri gisa. Barnean, hitzak, zenbakiak, datak, orduak, letra larriak eta puntuazio zeinuak zuzen idazten ikasteko hainbat ariketa mota dago, egiteko errazak eta jolas moduan aurkeztuak. Eta arauak ere erraz ikasteko eran: ariketak egin ahala ondorioztatu eta osatzekoak. 

Nork bere ebaluazioa egiteko ariketak ere badaude, ikasitakoa finkatzeko. Eta, amaitzeko, liburu horretako ariketa guztien erantzunak edo giltzak.

     >  Idatz 2 · laginak   (Ikus orrialde batzuk) 

_____________________________ 

Ezaugarriak

 • ISBN (obra inprimatua): 978-84-96024-14-4
 • Egile: Joseba Butroe, Eduardo Iriondo
 • 128 orrialde (16,8 x 24 cm), koloretan
 • Ariketak liburuan bertan egiteko
 • Norentzat: DBH 2+
 • Salneurria: likidazioan, azken ale inprimatuak, 3 euro