Testu Iruzkina

Anterior
Likidazioan2TI azala web


Testu Iruzkina ikasmateriala testu teknikoak lantzeko edo analizatzeko da, alegia: zelan egin testu baten eskema, zelan egin laburpena, zelan atera izenburua –tesi izenburua– eta, azkenik, zelan egin testu tekniko baten iritzi kritikoa.

Testu Iruzkina ikasmaterialak honako atal nagusiak ditu:

 • Egitura (eskema): informazio guneak > testuaren gaia > testuaren egitura > eskema molde estandarra
 • Laburpena: informazio guneak > gidoia informazio garrantzitsuekin > testuaren gaia > laburpena
 • Izenburua: informazio guneak > testuaren gaia > gaiarekiko informazio nagusiak > tesi izenburua
 • Iritzia: kokapena > edukiaren iruzkina > formaren iruzkina > iritzi kritikoa


Testu Iruzkina ikasmaterialak, atal bakoitzean, sarreran zehazturik ditu helburuak, urrats metodologikoak eta lan prozedura.

Edukia

      Atalak  ·  Egituraketa

 1. Egitura    Ulermena - Sinonimoak -    Informazio guneak - Testuaren gaia - Egitura - Eskema estandarra - Ondorioztatu
 2. Laburpena    Ulermena -      Sinonimoak -    Informazio guneak - Gidoia - Testuaren gaia - Laburpena - Ondorioztatu
 3. Izenburua     Ulermena -  Sinonimoak -  Informazio guneak - Gidoia - Testuaren gaia - Tesi izenburua - Ondorioztatu
 4. Iritzia    Kokapena: testuingurua, testua nolakoa (generoa, azpigeneroa, espresaerak, testu mota) - Edukia: egituraketa - Forma - Iritzi kritikoa eta balioa 

Guztira 29 testuren lanketa egiten da. 

 >  Testu Iruzkina · laginak   (Ikus orrialde batzuk) 


_____________________________ 

Ezaugarriak

 • ISBN: 978-84-921758-2-6 
 • Egile: Joseba Butroe
 • 96 orrialde (21 x 29,7 cm), bi koloretan
 • Ariketak liburuan bertan egiteko
 • Maila: Batxilergoa
 • Salneurria: 8,50 €