Narrazioak Lantzen 2

Likidazioan2


NL 2 azala web

Narrazioak Lantzen 2 ikasmateriala narrazioak, hots, kontaketa laburrak lantzeko eta egiten ikasteko da; alegia, helburua da atalez atal narrazio ez osoen lanketatik hasita (lexikoa, baliabideak, ulermena...), ikasleak narrazioari amaiera ematen asmatzea, edo kontaketa paralelo bat asmatzea.

Hori guztia hobeto egiten laguntzeko, narrazio atalak ilustratzeko marrazki sortak, denak ere originalak eta koloretakoak. 

Narrazioak Lantzen 2 ikasmaterialak honako narrazio ez osoen lanketa egiten du:

 • J. SarrionandiaOrduan ere ez nuen eustarririk
 • J. MirandeGauaz parke batean
 • L. SciasciaHontzaren eguna
 • J. M. ElexpuruBidasoako azken lamina
 • B. AtxagaPitzadura bat elur izoztuan
 • J. SarrionandiaAtabala eta euria

Edukia

      Atalak  ·  Egituraketa

 1. Orduan ere ez nuen eustarririk           J. Sarrionandia                         Sinonimoak - ulermena - baliabideak - asmatze ariketak - egiturak - probak
 2. Gauaz parke batean  J. Mirande    
 3. Hontzaren eguna   L. Sciascia
 4. Bidasoako azken lamina J.M. Elexpuru
 5. Pitzadura bat elur izoztuan B. Atxaga
 6. Atabala eta euria  J. Sarrionandia


Narrazioak Lantzen 2 ikasmaterialean, zati bakoitza lantzeko hainbat ariketa mota daude: lexikoa, ulermena, sintesiak, baliabideak, sormen ariketak, egiturak, kontrol probak... 

 >  Narrazioak Lantzen 2 · laginak   (Ikus orrialde batzuk)

_____________________________ 

Ezaugarriak

 • ISBN: 978-84-923741-1-X 
 • Egile: Joseba Butroe, Asier Bidaurratzaga
 • 80 orrialde (21 x 29,7 cm), bi koloretan. Ilustrazioak, koloretan
 • Ariketak liburuan bertan egiteko
 • Maila: DBH 2. zikloa
 • Deskatalogatuta