Narrazioak Lantzen 1

Likidazioan2

NL 1 azala web

Narrazioak Lantzen 1 ikasmateriala narrazioak, hots, kontaketa laburrak lantzeko eta egiten ikasteko da; alegia, helburua da atalez atal narrazio ez osoen lanketatik hasita (lexikoa, baliabideak, ulermena...), ikasleak narrazioari amaiera ematen asmatzea, edo kontaketa paralelo bat asmatzea.

Hori guztia hobeto egiten laguntzeko, narrazio atalak ilustratzeko marrazki sortak, denak ere originalak eta koloretakoak. 

Narrazioak Lantzen 1 ikasmaterialak honako narrazio ez osoen lanketa egiten du:

 • J. Sarrionandia: Enperadore eroa
 • B. Atxaga: Ipuin bat bost minututan izkribatzeko
 • M. AntzaSuzko gezi bat bezala
 • I. Calvino: Larunbatean, eguzki, hondar eta logura
 • J. London: Sua piztu
 • J. M. Elexpuru: Hautagaiaren paperak

Edukia

      Atalak  ·  Egituraketa

 1. Enperadore eroa  J. Sarrionandia  Sinonimoak - ulermena - balibideak - asmatze ariketak - probak           
 2. Ipuin bat bost minututan  B. Atxaga    
 3. Suzko gezi bat bezala  M. Antza
 4. Larunbatean, eguzki, hondar eta logura   I. Calvino
 5. Sua piztu  J. London
 6. Hautagaiaren paperak  J. M. Elexpuru


Narrazioak Lantzen 1 ikasmaterialean, zati bakoitza lantzeko hainbat ariketa mota daude: lexikoa, ulermena, sintesiak, baliabideak, sormen ariketak, egiturak, kontrol probak... 

 >  Narrazioak Lantzen 1 · laginak   (Ikus orrialde batzuk)

_____________________________ 

Ezaugarriak

 • ISBN: 978-84-923741-0-1 
 • Egile: Joseba Butroe, Asier Bidaurratzaga
 • 80 orrialde (21 x 29,7 cm), bi koloretan. Ilustrazioak, koloretan
 • Ariketak liburuan bertan egiteko
 • Maila: DBH 2. zikloa
 • Deskatalogatuta