Hizkuntz Ariketak 2 

Likidazioan2HA 2 azala web


Zuzentasuna lantzeko era berri bat: ikasleek arau gramatikalak beraiek induzitu ondoren aplikatuko dituzte.

Hizkuntz Ariketak 2 ikasmaterialak sei unitate ditu, guztira 54 fitxa eta horietako bakoitzean honako prozedura:

 • Langaiaren aurkezpena 
 • Gogoeta
 • Arauak ondorioztatzea
 • Ariketak zuzen egitea
 • Testak


Hizkuntz Ariketak 2 liburuaren helburu nagusiak hizkuntzazko gaitasuna eta zuzentasun maila hobetzea dira. Orrialde bakoitza fitxa berezi bat da, autonomoa: deklinabidea, aditza, morfosintaxia... lantzeko. Erdarakadak saihesteko eta egitura jatorrak lantzeko 6 fitxa ere badaude. Baita berridazketak lantzeko 8 fitxa ere. 

Unitate bakoitzaren amaieran test erako ariketa sortak daude, 20 itemekoak. 

Edukia

      Atalak  ·  Egituraketa

 1. Deklinabidea    2-3 fitxa unitateko      > Guztira, 15 fitxa  
 2. Aditza     2-3 fitxa unitateko                > 13 guztira
 3. Morfosintaxia    4-5 fitxa unitateko    > Guztira, 26 fitxa 
 4. Egitura jatorrak   6 fitxa
 5. Berridazketak  8 fitxa        
 6. Testak    20 item - Guztira, 17 test
 7. Arauak zuzen   


Liburuan, guztira, 17 test daude, alegia, 340 item A - B eran. Eta zalantza kasuetarako, item bakoitzak erreferentzia bat du –zenbaki bat–, azalpenak edo argibideak zein fitxatan kontsultatu behar diren jakiteko.

 >  Hizkuntz Ariketak 2 · laginak   (Ikus orrialde batzuk)   

_____________________________ 

Ezaugarriak

 • ISBN: 978-84-96024-16-8 (Argit. berria) 
 • Egile: Joseba Butroe, Eduardo Iriondo
 • 96 orrialde (21 x 29,7 cm), bi koloretan
 • Ariketak liburuan bertan egiteko
 • Maila: DBH 2. zikloa, Batxilergoa
 • Salneurria: 12,50 €