Hizkuntz analisia

 • Ikasleentzat egokia: DBH 2. zikloa • Batx.
 • Zazpi dokumentu (pdf) pantailarako nahiz inprimatzeko.
 • Hizkuntz Iruzkina liburutik. Egile: J. Butroe
 • > pdf dok · Orrialde kop


_____________________________ 
 


HIZKUNTZ OSAGAIEN ANALISIA
  

Osagaien analisia baina barne egituratik abiatuta, gramatika estrukturalaren enfokea erabilita. 


    >  Kontzeptu gramatikalak. Sintesia  1 or

 1 Hitzak   

 • Maileguak, hitz elkartuak eta hitz eratorriak.
 • Elkarketa eta eratorpenean gertatzen diren aldaketak.
 • Hitzen kategoriak.


    >  Hitzen iruzkina  10 orr

 2 Sintagmak   

 • IS eta AS
 • IS Nor - Nork - Nori
 • Sintagmak eta aditzak.
 • IS osagaiak eta egitura


    >  Sintagmen iruzkina  8 orr

 3 Adizlagunak   

 • Adizlagunen egitura.
 • Adizlagun berezia: aditzondoa.
 • Postposizioak.


  >  Adizlagunen iruzkina  6 orr


 4 Izenlagunak   

 • Izenlagunak: Noren eta Nongo.
 • Izenlagunen egitura.


    >  Izenlagunen iruzkina  6 orr

 5 Aditzak   

 • Aditzak: motak, lokuzioak.
 • Adizkiak: motak, jokatu gabeak, osagaiak.
 • Adizki nagusia eta laguntzailea: ezaugarriak.
 • Adizki trinkoak eta bereziak.
 • Adizkien erroak, morfemak, alokutiboak.


    >  Aditzen iruzkina  18 orr


 6 Perpausak   

 • Perpausak: lokabeak, txertatuak
 • Perpaus jokatuak, jokatu gabeak
 • Egitura: perpaus lokabeak, koordinatuak
 • Perpaus txertatuak: funtzioak, atzizkiak eta sailkapena
 • Perpaus txertatuen analisia


    >  Perpausen iruzkina  18 orr


_____________________________ 

  Laginak