«Suzko gezi bat bezala»

  • Waka-Hok (“uaka-jo” irakurri), haur zelarik, gura­so­ak galdu zituen. Onondagas irokes tribuko agure zaharrenak hartu zuen babesean eta aitona ho­rren ahots leunak deskribatutako eszena ederrak, ipuin lilurakorrak, betiko pausatu ziren Waka-Horen irudime­ne­an. Lur hoberik ez zuen aurkituko halako haziak. Waka-Horentzat hitz bakoitzak kolore bat zeukan, arnasaldi ba­koi­tzak erritmo bat adierazten zion. Eta hala, agurea zaharturik hil zenean, Waka-Hok, han, basorik abartsuenean, negar egin zuen.  


Suzko 1 Suzko 2

Suzko 3 Suzko 4Suzko 5 Suzko 6Suzko 7 Suzko 8